Hóa đơn điện tử

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

KAS ĐÃ ĐÁP ỨNG XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Mã gói

 • KAS-200
 • KAS-300
 • KAS-500
 • KAS-1000
 • KAS-2000
 • KAS-3000
 • KAS-5000
 • KAS-10000
 • KAS-20000
 • KAS-20.000

Số lượng hóa đơn

 • <200
 • 300
 • 500
 •  1.000
 •  2.000
 •  3.000
 •  5.000
 •  10.000
 •  20.000
 •  >20.000

Phí khởi tạo (VND)

 • 500.000
 • 500.000
 • 500.000
 •  500.000
 •  500.000
 •  500.000
 •  
 •  


 

Giá tiền (VND)

 • 380.000
 • 450.000
 • 600.000
 •  1.000.000
 •  1.800.000
 •  2.100.000
 •  3.000.000
 •  5.500.000
 •  6.900.000
 •  Liên hệ trực tiếp
 

CHỮ KÝ SỐ HSM

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Chữ ký số HSM dùng để ký Hóa đơn điện tử xuất trực tiếp từ máy tính tiền

KAS-HSM1

Gói thuê 01 năm

512.000 VND

KAS-HSM2

Gói thuê 02 năm

960.000 VND

KAS-HSM3

Gói thuê 03 năm

1.344.000 VND

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN LÀ GÌ?

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử.


CƠ SỞ PHÁP LÍ

Những quy định về hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mới nhất dựa theo thông tư, nghị định sau:

(1) Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Về định nghĩa hoá đơn điện tử, Theo Điều 89 Luật Quản lý thuế 2019 và Điều 3 Nghị Định 123 thì:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

(2) Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC: Bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2022.

Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được xem như một mô hình chuyển đổi số doanh nghiệp được áp dụng với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Những hình thức hoá đơn điện tử bao gồm:

 • Hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế;
 • Hoá đơn điện tử không có mã cơ quan thuế;
 • Hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế


LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

1. Giúp người bán chủ động 24/7 khi lập hóa đơn có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc liên quan đến độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn.
2. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không bắt buộc chữ ký số.
Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
3. Chủ động 24/7 xử lý sai sót phát sinh trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế.
4. Người mua nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế.
5. Cuối ngày, người nộp thuế chỉ cần chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

08 ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Đối tượng có thể sử dụng hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế là những doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, đang có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người dùng theo 8 loại hình kinh doanh sau:
1. Trung tâm thương mại
2. Siêu thị
3. Bán lẻ hàng tiêu dùng
4. Ăn uống
5. Nhà hàng
6. Khách sạn
7. Bán lẻ thuốc tân dược
8. Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Đơn vị có đầy đủ phương tiện điện tử như chữ ký số, đã đăng ký và được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện giao dịch với cơ quan thuế.

Đơn vị được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin như máy tính, thiết bị điện tử có kết nối internet, email.

Đơn vị sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử, có dẫn truyền dữ liệu hoá đơn điện tử tới Cơ quan thuế.

*Nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thì cần thay đổi phần mềm HĐĐT đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định tại Quyết định 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022.

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Dựa theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, những nguyên tắc sau được áp dụng với hoá đơn điện tử

 • Thứ nhất, đơn vị cần đảm bảo nhận biết hoá đơn in từ máy tính tiền truyền dẫn dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
 • Thứ hai, đơn vị kinh doanh không bắt buộc sử dụng chữ ký số
 • Thứ ba, Các khoản mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn);

NỘI DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Tương tự như hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính cần có đầy đủ nội dung sau:

- Thông tin người bán bao gồm Tên, địa chỉ, mã số thuế
- Thông tin người mua bao gồm Mã định danh cá nhân, mã số thuế,… (nếu có yêu cầu từ người mua)
- Thông tin hàng hóa xuất bán, dịch vụ
- Tên sản phẩm, dịch vụ
- Đơn giá
- Số lượng
- Giá thanh toán
- Thời điểm lập hóa đơn
- Mã của cơ quan thuế

Lưu ý:
*Trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:
- Nội dung hóa đơn: Ghi đầy đủ thông tin giá bán chưa thuế GTGT; thuế suất GTGT; tiền thuế GTGT; tổng tiền thanh toán có GTGT;

*Đối với mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền:
- Khi đơn vị đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ cấp mã cho đơn vị
- Mã được cấp tự động và theo dải ký tự
- Đơn vị sẽ có mã riêng không trùng lặp

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ XUẤT HÓA ĐƠN KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Thông tư 78/2021/TT-BTC đã quy định cụ thể về trách nhiệm của người bán hàng hay người xuất hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền:

- Đảm bảo đã đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền kết chuyển dữ liệu đến cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế áp dụng theo quy định tại điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
- Đảm bảo lập HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại điều 11, nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78.
- Đảm bảo áp dụng dải ký tự có mã được cấp bởi Cơ quan thuế khi lập Hoá đơn điện tử có mã của CQT khởi tạo từ máy tính tiền kết chuyển dữ liệu với CQT, liên tục và duy nhất;
- Đảm bảo chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền đến cổng Thông tin điện tử của Cơ quan thuế ngay trong ngày xuất hóa đơn.
- Việc chuyển dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử. Các đơn vị cung cấp dịch vụ nhận truyền dữ liệu phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, được Tổng Cục Thuế thẩm định và công nhận.

Công ty Cổ Phần Công Nghệ KAS


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Nguyễn Hữu Đồng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0316194224 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/03/2020

Địa chỉ: B03 Chung Cư Bình Minh, Phường  An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh


Tài khoản ngân hàng: 1170205610
Ngân hàng BIDV - CN Bình Điền Sài Gòn

© 2021 by KAS TECHNOLOGY JSC

Liên hệ KAS
Hotline: 1900 2137


Email: kas@kas.asia


Website: kas.asia