Cung cấp hệ thống tổng đài Call Center giúp tự động hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng. Tự động thực hiện các đầu việc có tính lặp lại, giúp tổng đài viên chuyên tâm thực hiện nghiệp vụ.
Chỉ với 1 đầu số duy nhất, agents có thể thực hiện nhiều cuộc gọi vào và ra cùng lúc. Sau đó tự động tạo phiếu ghi (ticket) và định tuyến tới cho nhân viên. Cuộc gọi được ghi âm và lưu trữ tự động.