E-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử giúp khách hàng tạo, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng.
SMAC POS và SMAC CLOUD đều kết nối tự động với E-Invoice. Khách hàng chọn các hóa đơn cần phát hành và người mua sẽ nhận được Hóa đơn điện tử qua email và có thể xem được trên trình duyệt web và Mobile App.